Zasady i warunki

OWH raynegolay

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie jakiegokolwiek aspektu poniższych warunków korzystania z naszej witryny, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Odwiedzając zawartość strony raynegolay (zwanej dalej tą stroną), wyrażasz zgodę na wszystkie wymienione tu warunki użytkowania i akceptujesz bez zastrzeżeń ustaloną przez nas politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z poniższych warunków, nie powinieneś kontynuować korzystania z tej strony i prosimy o natychmiastowe zakończenie wizyty na tej stronie.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać tej strony do celów niezgodnych z prawem lub nieetycznych oraz będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji obowiązujących w danym kraju lub regionie.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z witryny raynegolay blog w sposób, który może pogorszyć wydajność, zniszczyć lub manipulować treścią lub informacjami dostępnymi w tej witrynie lub zmniejszyć ogólną funkcjonalność witryny.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie naruszać bezpieczeństwa strony internetowej lub nie będzie próbował uzyskać dostępu do bezpiecznych obszarów tej strony, ani nie będzie próbował uzyskać dostępu do żadnych poufnych informacji, które według użytkownika istnieją na hostowanej stronie internetowej lub serwerze.

Zgadzasz się wziąć pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, wydatki, straty, zobowiązania i wydatki, w tym opłaty prawne wynikające z naruszenia warunków niniejszej umowy. Jeśli nadal korzystać z tej strony, zgadzasz się być odpowiedzialny za to.

Ta strona surowo zabrania każdej stronie kopiowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób (online lub offline). Prace na stronie, jak również obrazy, loga, teksty i inne tego typu informacje są własnością i prawami własności intelektualnej raynegolay.com (chyba że zaznaczono inaczej).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie treści zamieszczone na tej stronie są naszym osobistym wysiłkiem i dzieleniem się wiedzą. Wszystkie decyzje muszą być podjęte po dokładnym rozważeniu i profesjonalnej opinii. Ta strona nie będzie dołączać żadnej odpowiedzialności za zysk lub stratę każdej osoby lub jakiegokolwiek aspektu.

Chociaż ta strona dąży do tego, aby informacje wyświetlane na naszej stronie były całkowicie dokładne i stara się zachować je jak najbardziej aktualne, w niektórych przypadkach niektóre informacje, które można znaleźć na stronie mogą być nieaktualne.

raynegolay.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w informacjach znajdujących się w witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Strona ta zastrzega sobie również prawo do zmiany i modyfikacji powyższych warunków użytkowania.

Błąd RSS: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)